Regulamin

REGULAMIN

Serwisu internetowego Wydawnictwa Rubikon

 

1. Serwis internetowy Wydawnictwa Rubikon www.todzinatv.myvod.io (zwany dalej „Serwisem”) jest prowadzony przez przedsiębiorcę: KATARZYNA KRÓL WYDAWNICTWO I HURTOWNIA RUBIKON, ul. Na Leszczu 17, 30-376 Kraków, NIP: 944-147-11-82, REGON: 351450547.

Kontakt: tel. 501 226 342

E-mail: robert@rubikon.krakow.pl

2. Za pośrednictwem strony internetowej www.todzinatv.myvod.io. Serwis prowadzi sprzedaż kursów internetowych.

3. Stroną umów sprzedaży zawieranych z Serwisem mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Klient nie może przekazywać swojego loginu i hasła osobom trzecim.

4. Serwis rozpoczyna realizację udostępnia danego kursu od razu po zaksięgowaniu środków.

5. Przy każdym kursie znajduje się informacja o jego cenie oraz czasie na jaki został wykupiony dostęp. Standardowy czas dostęspu to 30 dni. Po upływie tego czasu, klient traci możliwość oglądania kursu.

6. Wraz z zakupionym kursem klient otrzymuje fakturę Vat na maila , następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu środków pieniężnych.

7. Wszystkie ceny podawane w sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

8. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rękojmia za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego). W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Wydawnictwem.

9. W przypadku zakupu towarów przez osoby będące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zastosowanie znajdują poniższe zasady. Wydawnictwo odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (wyłącznie w przypadku wady istotnej).

10. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

11. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl.

12. W przypadku sprzedaży towaru w ramach ogłaszanych promocji, Księgarnia zastrzega sobie  możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży towarów tego samego rodzaju na warunkach określonych w tej promocji.

13. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, a także marketingu produktów i usług administratora danych o ile została na to wyrażona zgoda. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję